YouTube : Vertellsels un Leeder

c1d-2019-04-5-08-53b

August een Besöök in d´Zirkus

c1d-2019-04-5-08-53b

Der Wind schläft hinter Helgoland

c1d-2019-04-5-08-53b

Duenengras

c1d-2019-04-5-08-53b

TWEE BESÜNNER HUNNEN

c1d-2019-04-5-08-53b

Der Wind schläft hinter Helgoland

c1d-2019-04-5-08-53b

Besitzstandswoahrung

c1d-2019-04-5-08-53b

Inhusersiel.

c1d-2019-04-5-08-53b

Äten.

c1d-2019-04-5-08-53b

Margrets Tasche

c1d-2019-04-5-08-53b

Mein Land

c1d-2019-04-5-08-53b

Ach, Opa Piep.

c1d-2019-04-5-08-53b